O nás


Sme mladý tím ľudí, ktorí sa rozhodli, že vo svojom voľnom čase budú pomáhať ľuďom, ktorí mali v živote menej štastia než my a sú odkázaní na pomoc druhých.


Cieľom tohto projektu je teda poskytnúť pomoc (či už finančnú alebo materiálnu napr. formou zaslania nepotrebných starých vecí). Vierohodnosť je overovaná našim tímom. Náš portál nestrháva žiadne poplatky za poskytnutú pomoc ako to môže byť zvykom. Veríme, že nezištná pomoc je tá jediná správna pomoc.